Ο Φορέας

Ανακαλύψτε την πλούσια Ιστορία καθώς και την αναδρομή του ΚΠΟΔΔ ανά τα χρόνια.

Λίγα λόγια από τον Πρόεδρο του ΚΠΟΔΔ.

Δείτε τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μας.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας. Καλέστε απευθείας το γραφείο που επιθυμείτε επισπεύδοντας τη διαδικασία εξυπηρέτησης σας.