Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Αλ. Διαμαντόπουλος

Αντιπρόεδρος: … … … … … … … …

Μέλη:

 • Γεώργιος Κυριακίδης
 • Διονύσιος Λιακόπουλος
 • Χρυσούλα Γεωργιάδου
 • Έλσα Σκεύη
 • Φανή Πελτέκη
 • Σοφία Καραπαύλου
 • Καλλιόπη Μέρμηγκα

 

 • Γεωργία Τσερέπη
 • Μαριάνθη Δημοπούλου
 • Ροβέρτος Τερζής
 • Σπυρίδων Σταματάκης
 • Δημήτριος Χαλκίδης
 • Παναγιώτα Σαχινίδου