Ο Δήμος Δέλτα και ο Κ.Π.Ο.Δ.Δ. στο SocialNet

kentrikh foto
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Μια ιδιαίτερα σημαντική διήμερη διαδικτυακή συνάντηση με διεθνές ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε προ ημερών με την ενεργή συμμετοχή του Δήμου Δέλτα και του Κοινωνικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Δέλτα.  Η On Line συζήτηση αφορούσε τη δράση με τίτλο “Exchange practices and co-create new ideas and perspectives about Social Economy Missions” ή αλλιώς “SocialNet”.

Οι τρεις συμμετέχοντες του προγράμματος είναι ο δήμος Reggio Emilia της Ιταλίας, ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ.) και ο Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης Cartagena, ενώ συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME και εθνικούς πόρους με το ύψος του προϋπολογισμού να ανέρχεται στις 107.000,38 ευρώ έχοντας διάρκεια 12 μηνών.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία βιώσιμων τοπικών οικοσυστημάτων κοινωνικής οικονομίας με έμφαση στην αύξηση του δυναμικού οικονομικής ανάπτυξης των πιο ευάλωτων και μειονοκτούντων κοινωνικών ομάδων. Πιο αναλυτικά, στοχεύουν στην ανταλλαγή απόψεων υπαρχόντων μοντέλων και πρακτικών για την κοινωνική οικονομία και τον ρόλο των τοπικών οικοσυστημάτων στην παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτα άτομα. Στην ενίσχυση της διαπεριφερειακής και τοπικής συνεργασίας, ώστε να δημιουργηθούν νέες πολιτικές, υπηρεσίες και παροχές  για ευάλωτα άτομα. Ενώ τέλος, σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθούν και να προβληθούν οι πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς  και ο αντίκτυπός τους στην ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων.

Στην διημερίδα που πραγματοποιήθηκε τον λόγο είχε πρώτη η Ιταλία ως επικεφαλής εταίρος, η οποία αφού έκανε μια σύντομη περιγραφή των τομέων που είναι εξελιγμένη, των χωρών με τις οποίες έχει σχέσεις αδελφοποίησης και πιστεύουν ότι με την συνεργασία μαζί τους μπορεί να φέρουν την ανάπτυξη επενδύοντας σε αυτές, παρουσίασε, στο τέλος, τους στόχους για το μέλλον. Έτσι, στην ατζέντα τους , η οποία φτάνει μέχρι και το 2030, υπάρχει η εξάλειψη της φτώχιας, η ισότητα των φύλων, η δημιουργία συνεταιρισμών και δυνατότητα να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις ανάγκες των πολιτών.

Ο πρόεδρος του Κ.Π.Ο.Δ.Δ., Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, αφού χαιρέτησε τους συμμετέχοντες της διαδικτυακής συνάντησης μιλώντας άπταιστα την ιταλική και ισπανική γλώσσα, παρουσίασε συνοπτικά το πρόγραμμα κοινωνικής οικονομίας του Δήμου Δέλτα. Αυτό περιλαμβάνει φορείς, όπως οι σύλλογοι ΑμεΑ της περιοχής, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ανδρών και γυναικών, οι γυναικείοι συνεταιρισμοί, τα Κ.ΑΠ.Η., αλλά και εθελοντικές ομάδες που ασχολούνται με το περιβάλλον και παράγουν κοινωνική οικονομία.

Οι άλλες δύο χώρες, Ελλάδα και Ισπανία, θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν αναλυτικά την δική τους κοινωνική οικονομία σε επόμενες συναντήσεις στο εγγύς μέλλον.