Ξεκινούν οι Εγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς στις 18 Μαΐου

Δημοτικός Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Ξεκινούν οι εγγραφές στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς στις 18 Μαΐου

Δημοτικός Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός

Ξεκινούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι υποβολές των αιτήσεων για τη συμμετοχή των παιδιών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, για το σχολικό έτος 2020-2021.
Οι εγγραφές θα μπορούν να διεξάγονται έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται με φυσική παρουσία στη δομή που επιθυμεί ο γονέας, όμως μόνον κατόπιν ραντεβού, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kpodd.dimoydelta@gmai.com, του ΚΠΟΔΔ.

Σταθμό μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Γονείς  από Χαλάστρα και Ανατολικό που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους σε παιδικό σταθμό θα απευθύνονται για πληροφορίες στον Παιδικό σταθμό Κυμίνων.
Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στους Σταθμούς από τηνερχόμενη Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020, και ώρες 8:00-14:00, ενώ η προσέλευση στο Σταθμό θα γίνεται με τη τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

► Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Συμπληρωμένη αίτηση (την αίτηση θα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του δήμου ΔΕΛΤΑ και του ΚΠΟΔΔ και στους Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς),
  2.  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  3. Βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων, εφόσον φυσικά εργάζονται, ή επικυρωμένο αντίγραφο ενσήμων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα,
  4. Βεβαίωση υγείας για την καλή σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού υπογεγραμμένη από παιδίατρο,
  5. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα προβλεπόμενα εμβόλια,
  6.  Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος,
  7. Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία δεν προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα απαιτείται απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ ή επικυρωμένο μισθωτήριο συμβόλαιο,
  8. Για πολίτες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό απαιτείται αντίγραφο της άδειας νόμιμης παραμονής στη χώρα.

 

Υπεύθυνη δήλωση

Ειδικές περιπτώσεις

  1. ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ: Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας μόνο εφόσον η πολυτεκνία δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  2. ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι ο γονέας που αιτείται έχει την αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτούνται και για την επανεγγραφή των παιδιών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
2310797175
kpodd.dimoydelta@gmai.com
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΣΙΝΔΟΥ 
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2310798266
dpsindou@gmail.com
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΣΟΚΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2310783169
kpodd.paidmagnisias@dimosdelta.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΕΛΙΜΠΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
2310754364
paidikoskal@gmail.com
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ – ΕΚΟ 
ΔΙΛΣΙΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2310783444
paidikos.sta8mos.diabatwn@gmail.com
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
ΔΙΛΣΙΖΗ ΒΑΣΙΛΚΗ
2310783444
paidikos.sta8mos.diabatwn@gmail.com
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ 
ΡΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2391041111
kpodd.paidkimina@dimosdelta.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΕΡΩΔΙΟΣ Ν. ΜΑΛΓΑΡΩΝ
ΣΒΗΡΚΟΥ ΦΙΛΟΜΕΝΗ
2391041498
kpodd.erwdios@dimosdelta.gr