Ιστορικό

Ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα, συστήθηκε ως ξεχωριστό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με το υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 1258 Β’/16.06.2011, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον λεγόμενο νόμο «Καλλικράτη», τον ν. 3852/2010 (σ.σ. άρθρα 102,103).

Προτού προέκυψε από τη συγχώνευση 18 Ν.Π.Δ.Δ. των πρώην δήμων Εχεδώρου, Χαλάστρας και Αξιού. Σκοποί και αρμοδιότητες του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. είναι οι εξής:

Α. Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης:

Η δημιουργία «Ομάδας Ηλικιωμένων» και δράσεις που αναφέρονται σε αυτήν, με σκοπό την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Η διαφώτιση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους όσον αφορά την υγεία, τα κοινωνικά και λοιπά προβλήματά τους.

Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με την συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του νομικού προσώπου.

Η λειτουργία προγράμματος Κοινωνικής Μέριμνας.

Η συνδρομή στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με προβλήματα (π.χ. άνεργοι, μοναχικά άτομα, μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες, περιθωριακά άτομα αλλά και κάθε ομάδα συμπολιτών με προβλήματα).

Η στήριξη της οικογένειας με την ανάπτυξη δράσεων προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα οι οποίες μπορούν ανά απευθύνονται σε νέους, ηλικιωμένους, παιδιά προσχολικής αγωγής, άτομα με αναπηρίες και στις οικογένειές τους.

Η εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής κυβέρνησης και του Δήμου και οιονδήποτε Οργανισμών.

Η λειτουργία τράπεζας τροφίμων και ρουχισμού και αντικειμένων και γενικότερα οιουδήποτε είδους εφοδίων στήριξης και βοήθειας συμπολιτών.

Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, γηροκομείων κ.λ.π και η μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής υποστήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Η λειτουργία βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Β. Τομέας Παιδείας και Πολιτισμού:

Η δημιουργία και διαχείριση της αναγκαίας πολιτιστικής υποδομής με την χρήση όλων των σύγχρονων μέσων.

Η προώθηση της παραδοσιακής μουσικής, όπως δημοτική και βυζαντινή μουσική καθώς και των παραδοσιακών χορών διαμέσου της δημιουργίας αντίστοιχων εργαστηρίων και της διοργάνωσης εκδηλώσεων.

Η προώθηση όλων των σύγχρονων μορφών της μουσικής τέχνης και του χορού διαμέσου της δημιουργίας αντίστοιχων εργαστηρίων και της διοργάνωσης εκδηλώσεων.

Η προώθηση των εικαστικών τεχνών διαμέσου της δημιουργίας εργαστηρίων ή της ενθάρρυνσης και στήριξης αντίστοιχων πρωτοβουλιών που λαμβάνουν τοπικοί φορείς και τοπικοί δημιουργοί πολιτισμού.

Η ερασιτεχνική διδασκαλία στην θεατρική αγωγή, στην μουσική, στην χορωδία, στην φιλαρμονική, στους παραδοσιακούς χορούς κ.α.

Η προώθηση της πρόσβασης των κατοίκων του δήμου σε έργα της θεατρικής και κινηματογραφικής τέχνης καθώς και η δημιουργία αντίστοιχων εργαστηρίων είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τοπικούς ή ευρύτερης εμβέλειας πολιτιστικούς φορείς.

Η γνώση και η προβολή της τοπικής ιστορίας καθώς και του τοπικού πολιτισμού και η προώθηση αντίστοιχων εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων.

Η ανάδειξη, προβολή του έργου των τοπικών δημιουργών πολιτισμού καθώς και η ενθάρρυνση των νέων δημιουργών.

Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η ανάπτυξη κάθε είδους πολιτιστικής δραστηριότητας στα όρια του δήμου.

Η συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου, με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων και την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.

Η συνεργασία με τους πολιτιστικούς οργανισμούς άλλων δήμων, με ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς πολιτισμού.

Η αξιοποίηση εθνικών , ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για την προώθηση των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου και την επίτευξη των σκοπών του.

Η έκθεση και προβολή των πινάκων ζωγραφικής που περιήλθαν στον Δήμο και όσων άλλων πινάκων και έργων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, εικόνων και βιβλίων παραχωρήσουν προς έκθεση εκεί ο δήμος ή τρίτοι.

Η διαφύλαξη και συντήρηση των παραπάνω πινάκων και ο εμπλουτισμός της δημοτικής πινακοθήκης με νέα έργα που θα αγοραστούν ή θα δωριστούν ή θα δανεισθούν.

Η διαπαιδαγώγηση μέσω των εκθέσεων των παιδιών με ειδικά προγράμματα εκδηλώσεων.

Η συνεργασία με άλλες ελληνικές, ή ξένες πινακοθήκες.